Ask

Der er meget mere at finde i gamle historier om asketræ og asketræet, men det mest betagende er at finde i det nordiske sagn nemlig fortællingen om asken Ygdrasil: "Midt i Asgård står asken Ygdrasil, verdens største træ; det er så stort, at stammen når fra himmel til jord og grenene breder sig ud over den hele himmel, ja højere op endda! Det har tre rødder, som når til hver sin verden og ender i hver sin kilde eller brønd; den ene rod strækker sig til Niflheim og den kolde kilde Hvergelmer, den anden ender i Jotunheim, der hvor Mimer vogter visdommens brønd, mens den tredje går ind under selve Asgård til Urds brønd, hvor aserne samles hver dag for at holde ting. Sådan er livstræet forankret i tre verdener, og således skal det stå, indtil alting forgår!"
(Nordiske Gude- og Heltesagn af Niels Saxtorph)

Hannelore


Bragt i Tunø Avis nr. 10 den 13.september 2000 .